Velkommen til webhotelanmeldelser.dk. Vi anmelder webhoteller, der koster fra 11 kr./måneden og opad og har gode vilkår i forhold til forskellige behov.

Lær HTML

Bogstaverne HTML står for HyperText Markup Language og er en måde at præsentere tekst, billeder osv. på internettet. Alt du behøver for at lave en hjemmeside er et tekstredigeringsprogram som Word eller lignende.

Tags
Beskrivelsen af hjemmesiden foretages med forskellige HTML-kommandoer, såkaldte tags, hvilket markeres med < >. For at kunne afgøre hvor en funktion/tekst starter og slutter, er der en starttag < > og en afslutningstag </>. Selve funktionen/teksten angives herimellem. Tags skrives altid i par, dvs. at der skal være en starttag og en afslutningstag.

Det basale i et HTML-dokument

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Titlen på din hjemmeside</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Her skriver du din kode og din tekst til hjemmesiden.

</BODY>

</HTML>

Strukturen herover skal altid være med i et HTML-dokument i nøjagtig den rigtige rækkefølge for at senere skulle kunne vises på nettet. Titlen kommer til at stå allerøverst i browseren, når din hjemmeside vises.

Et tips når du laver din hjemmeside er at tegne en struktur på papir først. Så ved du hvor på siden dine tekster, links og billeder placeres. Gem din forside som index.html.

Formatering
Med HTML kan du formatere tekst på samme måde som i et tekstbehandlingsprogram. Omgiv teksten med forskellige tags for at få den ønskede effekt.

<B></B>        Fed
<I></I>        Kursiv
<U></U>        Understreget

Man kan også kombinere flere kommandoer.
<B><I>Jeg vil have fed og kursiv tekst!!</B></I>  –  Jeg vil have fed og kursiv tekst!!
<I>Jeg vil have <B>bold</B> i fed.</I> – Jeg vil have bold i fed.

Font
Beskriveksen af hvordan din tekst skal se ud laves i tag’en <FONT>. Størrelse, farve og typesnit lægges til som i denne tag.

SIZE=”..”        Tekststørrelse (1-7)
COLOR=”#..”        Tekstfarve
FACE=”..”        Typesnit

Tekststørrelsen angives med et tal, 1-7. Farve angives i hexkode baseret på RGB. Læs mere om det her: http://sv.wikipedia.org/wiki/RGB.

Alt dette kan lægges i samme tag:
<FONT  SIZE=”4″ COLOR=”#FF0000″ FACE=”Arial”>Denne tekst er rød, størrelse 4 og har typesnittet Arial.</FONT> – Denne tekst er rød, størrelse 4 og har typesnittet Arial.

Afsnit, overskrifter og billeder
Overskrifter genereres med bogstavet H og et tal mellem 1 og 6 for størrelsen på overskriften, hvor 1 er den største og 6 er den mindste størrelse. For at tilføje et billede angives billedes navn, eksempelvis ”Billednavnet.jpg”. Det du skal tænke på når det handler om billeder, er at angive det PRÆCISE filnavn samt søgevejen til billedet – ellers kommer man ikke til at kunne se det.

<P></P>        Marker et afsnit i en tekst.
<BR>            Linjeskift. Behøver ingen afslutningstag.
<H1></H1>          Overskrift (1-6)
<IMG SRC=”..”>    Tilføj billede

Tabeller
For at få en flot struktureret side er det lettest at lægge tekst og billeder i en tabel, hvor <TR> danner en række og <TD> en celle.

<TABLE>
<TR> //Række 1   <TD>Celle 1 i række 1</TD> <TD>Celle 2 i række 1</TD>   </TR> //Række 1 afsluttes
<TR> //Række 2   <TD>Celle 1 i række 2</TD> <TD>Celle 2 i række 2</TD>   </TR> //Række 2 afsluttes
</TABLE>

Tabelkoder:
WIDTH=”..”        Tabelbredde angives i procent eller punkter.
HEIGHT=”..”        Dette samme gælder for højden.
BORDER=”..”        Ramme rundt om tabellen. Tykkelsen angives i punkter (tal)
CELLPADDING=”..”    Øger afstanden mellem cellerne.
CELLSPACING=”..”    Øger pladsen mellem indholdet i cellen og cellekanten.

Justering
ALIGN=”..”        center, right, left

ALIGN justerer tekst, billeder, tabeller osv. efter behov. Du kan centrere alt indhold på din hjemmeside ved at lægge ALIGN=”center” i BODY-taggen.

Baggrund og linkfarver
Baggrundsfarve samt tekst- og linkfarve defineres allerede i BODY-taggen. Alle farver angives med hexkode. Se her http://tommy.tommy-jonsson.se/color.htm for forskellige farvekoder.

BGCOLOR=”#..”    Baggrundsfarver på siden.
TEXT=”..”        Farve på brødteksten.
LINK=”..”        Farve på ubesøgte links.
ALINK=”..”        Farve på links når du klikker på dem.
VLINK=”..”        Farve på besøgte links.

Eksempel:
< BODY BGCOLOR=”000000″ TEXT=”#000099″ LINK=”#006600″ ALINK=”FF0033″ VLINK=”#FFFF00″>
Du kan også bruge et billede som baggrund

BACKGROUND=”..”    Giver baggrundsbillede. Filnavnet angives som nedenfor.

Eksempel:
<BODY BACKGROUND=”Billednavnet.jpg”>

Links
<A></A>        Link
HREF=”..”        Peger på hvor linket skal hen

Link til en anden hjemmeside:
<A HREF=”www.facebook.com”>Dette link går til Facebook!</A> – Dette link går til Facebook!

Link til e-mail:
<A HREF=”mailto:musse.pigg@hotmail.com”>Mail til mig!</A> – Mail til mig! (Når man klikker på linket åbnes brugerens e-mailklient.)
Link til intern side:
<A HREF=”sida2.htm”>Se næste side!</A> – Se næste side!  (Linket går til den side du har døbt til sida2.htm på din hjemmeside. Glem ikke at angive den rigtige søgevej!)

Nu har du baggrunden for at lave din egen hjemmeside.
Held & Lykke!

Artikler - Uafhængige anmeldelser af Webhoteller. Copyright webhotelanmeldelser.dk 2019.

Hvad synes du om Lær HTML? Skriv din vurdering.